ODC Milieu

Als onafhankelijk multidisciplinair tekenbureau hebben we steeds op het voorplan gestaan wat betreft alle milieugerelateerde opdrachten. Vanaf het begin in 2003 hebben we ons gespecialiseerd en onderscheiden ten opzichte van de rest.

Hierdoor zijn we met ons team in staat om alle projecten m.b.t. CAD & GIS op een zeer eenvoudige manier doorheen het hele traject te ondersteunen en te begeleiden.  Zo kan de deskundige zich nog meer focussen op zijn kerntaken en met een minimum aan input de gewenste bestanden kan ontvangen om zijn dossier te onderbouwen en te voorzien van de nodige data of grafische bestanden.

Startplannen

Bodemonderzoeken

GIS data

Dwarsdoorsnedes.

Graag willen we u een update geven over onze diensten, zodat u een overzicht hebt waarmee u nog efficiënter een project kunt beheren.  Zoals u al weet zijn we een onafhankelijk multidisciplinair tekenbureau dat gespecialiseerd is in CAD & GIS(data) design voor alle milieu gerelateerde projecten met een zeer breed spectrum aan disciplines.  Voor elke discipline of type onderzoek verzorgen we het tekenwerk, presentaties, documentatiemateriaal, beheer & verwerking van (GIS)data dit alles in een ondersteunend en begeleidend kader.

Overzicht diensten bodem, water, vergunningen, projectspecifiek, ...

1. Startplannen.

2. Aanvraag DXf files voor surfer.

3. Digitalisering oude plannen

4. Bodemonderzoeken; verkennende, oriënterende – en beschrijvende bodemonderzoeken, , eindevaluatieonderzoek, ambtshalve onderzoek,….

5. Saneringen; bodemsaneringswerken, bodemsaneringsprojecten, overige saneringen / varianten / ….

6. Verwerken, beheer & aanlevering van (GIS) data al dan niet voor OVAM.

7. Verwerken van data i.f.v. ingave mistral op webloket en dergelijke.

8. Onderzoeken t.b.v. risico-onderzoek, asbest en zink projecten, historisch onderzoek (gassites/fabrieken), inventarisatiestudie, haalbaarheidsstudie, …

9. Bofas projecten.

10. Spaque projecten.

11. Terreinopnames, beheer van terreinen/gebouwen & infrastructuur.

12. Technische verslagen; zoneringsplannen i.f.v. grondverzet, ifv opslag producten & toestellen, i.f.v.ontploffingsgevaar.

13. Expertises, second opinion en schadegevallen/calamiteiten.

14. Geologische profielen / dwarsdoorsnedes.

15. Themakaarten ifv presentaties & documentatie, ROTO - projecten, Kaarten t.b.v. analyses en verontreinigingen.

16. Milieu inspectieplannen, milieuvergunningen klasse 1,2 & 3.

17. MER – rapporten.

18. Evacuatieplannen, preventieplannen, veiligheid, onteigeningsplannen.

19. Containerparken, Diftar – projecten.

20. Ontgassing - projecten.

21. Waterzuiveringsinstallaties (Aquafin).

22. Weergave spreidingspluimen t.b.v. lucht-onderzoek.

De verschillende onderzoeken zijn voor toepassing voor Vlaanderen, Brussel & Wallonië maar ook internationale projecten zijn mogelijk.

Kantoor

ODCM Group

Albert I Laan 52

3582 Koersel

BE 0845 318 178

Email: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.