Diensten

ODC Milieu

Als onafhankelijk multidisciplinair tekenbureau hebben we steeds op het voorplan gestaan wat betreft alle milieugerelateerde opdrachten. Vanaf het begin in 2003 hebben we ons gespecialiseerd en onderscheiden ten opzichte van de rest.

Hierdoor zijn we met ons team in staat om alle projecten m.b.t. CAD & GIS op een zeer eenvoudige manier doorheen het hele traject te ondersteunen en te begeleiden.  Zo kan de deskundige zich nog meer focussen op zijn kerntaken en met een minimum aan input de gewenste bestanden kan ontvangen om zijn dossier te onderbouwen en te voorzien van de nodige data of grafische bestanden.

Lees meer...

ODCM BIM

In deze snel veranderende tijden trachten we een steun te zijn voor firma's die meer en meer geconfronteerd worden met 

het hele BIM verhaal om samen een oplossing te bieden voor de vraag hiernaar of vereisten die nieuwe projecten met zich mee brengen.

We weten dat het niet evident is om technische profielen zoals deze in te vullen vandaar werd deze dienstverlening geoptimaliseerd, zodat onze gedreven tekenaars met de nodige passie, nauwkeurigheid en kennis uiteenlopende projecten ter harte kunnen nemen. 

Al dan niet op locatie of op afstand, voor korte of lange opdrachten met de mogelijkheid om piekmomenten op te vangen, als onafhankelijk bureau staat vertrouwelijkheid voorop voor onze opdrachtgevers alsook de flexibiliteit om op kort op de bal te spelen.

.

Lees meer...

ODCM Fields

Hier hebben we op een innovatieve manier de kijk op opmeten en de uitvoering in het algemeen onder de loep genomen.  Een veel voorkomende fout die meestal ook dubbele kosten met zich meebrengt is dat er na een terreinopname wordt vastgesteld dat men iets vergeten is of dat bij het optekenen/meten iets niet klopt achteraf.  Andere factoren bepalen ook de snelheid van verwerking van de gegevens zoals de opmeting te laten passen op een kadaster of in een omgeving, de afstanden tussen gebouwen, staalnames, ontgravingen, grondhopen, omgeving & infrastructuur, verhardingen, fotopunten, …

Door middel van nieuwe technologieën van uitvoering te combineren met een andere visie op de benadering ervan, kunnen we tijdswinst boeken met de garantie op de volledigheid van gegevens. En met een ruime keuze aan opties die gebaseerd zijn op efficiëntie en kostenbesparing dit door het begeleiden van dit proces of door actief deel te nemen aan de voorbereiding, afhankelijk van wat de klant wenst.

Lees meer...

ODCM Urban

Voor al uw projecten m.b.t. ruimtelijke inrichting & stedenbouw kunnen we u de grafische bestanden en/of data snel aanleveren.  Door onze expertise en vele jaren ervaring beschikken we over de know-how om snel alle kaartmateriaal te verzamelen en te visualiseren in functie van het desbetreffende project.  Verder beschikken we over uitgewerkte templates waarmee we snel aan de slag kunnen gaan en specifieke software om de grafische bestanden om te zetten in de juiste data indien deze aan de overheid moet aangeleverd worden.

Dit werkt kostenbesparend en door de juiste basis kan dit ook dienst doen voor tal van andere vergunningsdossiers zelfs tot presentatiemateriaal.

Lees meer...

ODCM Data

Beschikt u over data in eender welke vorm dan kunnen we volledig op maat dit digitaliseren i.f.v. uw specifieke noden.  Doordat oudere informatie eerder beschikbaar is in analoge vorm is dit eerder een werk waarmee een professional zich niet hoeft mee bezig te houden.

Enerzijds gaande van het louter digitaliseren van data tot het opleveren in het gewenste formaat, anderzijds de bewerking van die data, welke info wil je uit de info halen, op welke manier wil je deze visualiseren.  Dit alles wordt vastgelegd tijdens een overlegmoment om zo de strategie te bepalen.

Door onze specialisatie in CAD kunnen we ook de beschikbare data, digitaliseren en door een bepaalde opbouw te exporteren, eenvoudig koppelen aan CAD plannen voor de opmaak van nieuwe CAD plannen.

Lees meer...

ODCM Solutions

Door onze ervaring als onafhankelijke externe partner bij vele firma’s in verschillende vakgebieden hebben we een uniek inzicht verkregen in procesanalyse of zoals we het noemen ‘full circle engineering’. 

Dit is toegespitst op ondernemingen die gebruik maken van CAD software, meestal is het gebruik van CAD in die mate van ondergeschikt belang in het hele proces om tot een resultaat te komen, dat het gebruik en de efficiëntie niet gemonitord wordt.

Door die unieke kijk, door niet gebonden te zijn aan interne processen of protocollen, hebben we het voordeel om de zaken anders te benaderen wat bij ons gelijk staat aan ‘full circle engineering’.

Alle processen, acties of protocollen die het CAD gedeelte doorkruisen worden mee opgenomen in de analyse en bekeken hoe we de synergie tussen de aparte onderdelen kunnen optimaliseren voor een maximum aan rendement en met een kostenbesparende eigenschap.

Bij ODCM Solutions is er nog een apart luik, door het sneller en sneller evolueren van de verschillende markten zal men zich in de toekomst meer en meer moeten omringen met specialisten.  Wij bieden de mogelijkheid om een partnership aan te gaan met ODCM Group, hierdoor beschikt u over alle expertise van onze kernactiviteiten en beschikt u steeds op de juiste moment over de juiste tools en mensen om een opdracht tot een goed einde te brengen binnen de voorziene timing.

Lees meer...

Kantoor

ODCM Group

Albert I Laan 52

3582 Koersel

BE 0845 318 178

Email: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.